VIASoftver za automatizaciju procesa poslovnih putovanja. 

Digitalizujte putne naloge, račune, propratnu dokumentaciju i izvještaje sa poslovnih putovanja i olakšajte poslovanje u ovom segmentu.

Naš cloud sistem za kontrolu i administraciju putovanja, kao i obračun kompletnih putnih troškova će vam omogućiti da optimizujete vrijeme, ubrzate komunikaciju i smanjite mogućnost greške.

 

Sistem je namijenjen, prije svega, preduzećima sa većim brojem zaposlenih koji imaju pristup računaru. Na jednostavan način vaše kolege mogu aplicirati za službeni put uz jasno postavljene automatske procedure obavještavanja i odobravanja. Pratite putne troškove po svim segmentima (dnevnice, gorivo, prevoz, smještaj).

VIA nudi jedinstven i visokokvalitetan sistem izvještavanja po različitim kriterijumima i na različitim nivoima (dnevni, mjesečni, godišnji, periodični) i praćenja troškova koji će vam pomoći da lakše donosite poslovne odluke u ovom segmentu.