ShiftCentralna baza prenesenih brojeva u mobilnoj i fiksnoj mreži.

Sa ponosom možemo da istaknemo da je naša kompanija zvanični administrator baze prenesenih brojeva u fiksnoj i mobilnoj telefoniji u Crnoj Gori.
Za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost razvili smo sistem koji je povezan sa svim operaterima u Crnoj Gori (Crnogorski Telekom, M:tel, Telenor, Telemach, Orion Telekom) i koji vodi računa o svakom korisniku koji se odluči da svoj broj prenese u neku drugu mrežu.


Na linkovima ispod možete pronaći izvještaje o prenosu brojeva u 2017. godini:


Januar-Mjesečni izvještaj;
Februar-Mjesečni izvještaj;
Mart-Mjesečni izvještaj;
April-Mjesečni izvještaj;
Maj - Mjesečni izvještaj;
Jun - Mjesečni izvještaj;
Jul - Mjesečni izvještaj;
Avgust-Mjesečni izvještaj;
Septembar-Mjesečni izvještaj;
Oktobar-Mjesečni izvještaj;
Novembar-Mjesečni izvještaj;
Decembar-Mjesečni izvještaj;
Januar-Mjesečni izvještaj;