IRISCloud rješenje za oftalmološke, stomatološke i medicinske ambulante.

Ukoliko radite u oftalmološkoj ambulanti, zubarskoj ordinaciji ili medicinskoj ambulanti testirajte naše specijalizovano cloud rješenje.

Lako i jednostavno zakazivanje termina kroz interaktivni kalendar, brzo i efikasno unošenje rezultata pregleda, praćenje istorije pacijenata, računa, zarada i troškova samo su neke od funkcionalnosti koje vam IRIS pruža.
Uz svaki karton sačuvajte propratna dokumenta (snimke i scan-ove) pacijenata i pristupite im lako u svakom trenutku.

Korišćenjem našeg softvera formirate jedinstvenu bazu pacijenata i njihovih pregleda, simptoma i dijagnoza iz koje se mogu izvući svi izvještaji potrebni za vaše uspješno poslovanje. Podignite vaš odnos sa pacijentima na još veći nivo svakodnevnom komunikacijom kroz SMS sistem obavještavanja koji IRIS nudi.