e-CommerceUčinite kupovinu vaših proizvoda i usluga brzom i jednostavnom.

Želite da svoje proizvode i usluge prodajete putem interneta? Mi pružamo rješenje koje nudi brzu i sigurnu elektronsku trgovinu svim kompanijama ili preduzetnicima koji žele imati online prodajno mjesto.

Prednosti ovog načina poslovanja su:

  • Povećanje prometa
  • Najviši sigurnosni standardi
  • Jednostavna integracija

U saradnji sa Hipotekarnom bankom i Webteh-om, eCommerce se obavlja preko MasterCard, Visa i Maestro kartica, a obuhvata i mogućnost izrade internet prodavnice (WebShop) i povezivanje sa vašim informacionim sistemom.

Neke od kompanija koje su prepoznale i integrisale eCommerce u svoje poslovanje su: Telekom, Bus4Me, hotel Splendid, Volcano, NTC i drugi.