Karijera


hr@amplitudo.me

Kompanija Amplitudo ima stalnu potrebu za mladim, obrazovanim i ambicioznim ljudima. Ukoliko posjedujete znanje i CV kojim se ponosite, podijelite ga sa nama.